Practicant amb el doble comandament

Un dels sistemes més segurs que hi ha per tal d'apendre a volar és el sistema de doble comandament inalambric. Amb aquest sistema s'evita el problema de que l'emissora del professor i la del alumne siguin compatibles, i a més ens estalvia embolics amb el cable que tradicionament es feia servir per unir les emissores del professor i l'alumne.El funcionament és ben senzill, a l'avió se li instal.len dos receptors, un per al professor i l'altre per a l'alumne. Aquests dos receptors van conectats a un aparell que fa de "conmutador", de manera que amb un canal de l'emissora del professor es pot decidir quin dels dos receptors està actiu.En la fotografia es pot veure un dels dispositius emprats per al doble comandament.